Valberedningen

Valberedningen utses av medlemmarna vid årsmötet. Valberedningens främsta uppgift är att arbeta fram förslag på styrelsesammansättning, som medlemmarna kan ta ställning till vid årsmötet när den nya styrelsen väljs. I arbetet läggs stor vikt vid att hitta personer med rätt kompetens och erfarenheter utifrån föreningens behov.

Sittande valberedning består av följande personer:

  • Gunnar Björklund
  • Roland Junerud
  • Marianne Jonsson

Känner Du till personer som Du tror skulle kunna vara lämpliga att ingå i styrelsen, tipsa gärna Valberedningen. Förslag från medlemmar tas tacksamt emot.

Kontaktperson