Om Friskis&Svettis

Friskis&Svettis är en organisation som består av 162 ideella idrottsföreningar.
En förutsättning för att vara en Friskis&Svettis-förening är ett medlemskap i Friskis&Svettis Riks, föreningarnas förening, och anslutning till Riksidrottsförbundet via ett specialidrottsförbund.

Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter. Eventuellt överskott går alltid tillbaka till verksamheten. Liksom alla idrottsföreningar har varje förening möjlighet att t ex erhålla lokalt aktivitetsstöd för sin ungdomsverksamhet.

Varje förening ansvarar för sina medlemmar och funktionärer. Det ideella engagemanget är Friskis&Svettis-rörelsens främsta framgångsfaktor.

En förutsättning för att medlemsdemokratin ska fungera är att alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten och utvecklingen i sin förening. Varje år inbjuds alla medlemmar i Friskis&Svettis till årsmöte. På årsmötet utses den styrelse som medlemmarna vill ska leda föreningens arbete under verksamhetsåret.

Den enskilda föreningen är medlemmarnas förening och Friskis&Svettis Riks är föreningarnas förening. Ändamålet med föreningarnas förening är att främja rörelsens och medlemsföreningarnas gemensamma intressen samt att förvalta Friskis&Svettis idé och kvalitet.

Friskis&Svettis Nynäshamn startade i blygsam skala 1993. Under många år erbjöds jympapass i kommunens idrottsanläggningar. Från och med 2012 driver vi verksamheten i Träningsverkstan som vi hyr av Sjöfågeln AB.

lokalen invigning.png